Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου:

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Συντονιστής Έργου, Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

Η ομάδα μελέτης απαρτίζεται από:

 • Μπουρδάκης Βασίλειος, Συντονιστής ομάδας Τ.Α.Μ. Π.Θ., Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Μπούσχοτεν βαν Γερτρούδη, Συντονίστρια ομάδας Ι.Α.Κ.Α., Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Χαστάογλου-Μαρτινίδη Βηθλεέμ, Συντονίστρια ομάδας Τ.Α.Μ. Α.Π.Θ., Ομότιμη Καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Η κύρια ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από:

1. Ερευνητική ομάδα ΤΑΜ/ ΕΠΕΟΤ του ΠΘ

 • Μπουρδάκης Βασίλειος, Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.

2. Ερευνητική ομάδα Ι.Α.Κ.Α. του ΠΘ

 • Μπούσχοτεν βαν Γερτρούδη, Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Λαλιώτου Ιωάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Αγριαντώνη Χριστίνα, Συνταξιούχος Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Γιακουμάκη Βασιλική, Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.

3. Ερευνητική ομάδα ΤΑΜ του Α.Π.Θ.

 • Χαστάογλου-Μαρτινίδη Βηθλεέμ, Ομότιμη Καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • Αθανασίου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • Μαΐστρου Ελένη, Καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 • Pallini Cristina, Μετακαλούμενη ερευνήτρια από το εξωτερικό, Αρχιτέκτων με μόνιμη θέση στο Polytecnico di Milano

Η ομάδα εξωτερικών συνεργατών απαρτίζεται από:

 • Αλιφραγκής Σταύρος, Αρχιτέκτων, Μεταδιδάκτορας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Αντωνίου Αντώνης, Ιστορικός, εξωτερικός συνεργάτης
 • Βενάκη Ηλέκτρα, Ειδικός στην επεξεργασία ήχου και εικόνας, εξωτερική συνεργάτης
 • Γάλλου Ευαγγελία, Ιστορικός, εξωτερική συνεργάτης
 • Δημητρούκα Αλεξάνδρα, Ιστορικός, εξωτερική συνεργάτης
 • Δημόγλου Αγλαΐα, Διευθύντρια στη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου
 • Καλαούζης Γεώργιος, ΕΔΙΠ του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Καραστεργίου Μαρία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, εξωτερική συνεργάτης
 • Κινάν Ακάουι, ηχολήπτης, εξωτερικός συνεργάτης
 • Κοσμόπουλος Βασίλειος, Σκηνοθέτης, εξωτερικός συνεργάτης
 • Κυριακόπουλος Λέανδρος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Μεταδιδάκτορας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Λάζου Βασιλική, Δ.Υ. στην ΠΥΣΔΕ, Μεταδιδάκτορας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Λιάρος Ευάγγελος – Μάριος, τέως  προπτυχιακός φοιτητής  του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Μαλαγιώργη Κερασία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, εξωτερική συνεργάτης
 • Μουστάνη Κωσταντία, Ιστορικός, Μεταδιδάκτορας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Μπουμπάρη Ελένη, Αρχιτέκτων,  εξωτερική συνεργάτης
 • Παπασαράντου Χρυσάνθη, Αρχιτέκτων, Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Πεντάζου – Τσιμπίδη Ιουλία, Ιστορικός , Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Ρούσσου Μαρία, Διευθύντρια της εταιρείας  makebelieve design & consulting
 • Σεβαστίδου Όλγα, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, εξωτερική συνεργάτης
 • Σιδέρη Ελένη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Μεταδιδάκτορας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Τραγάκη Δάφνη, Λέκτορας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Π.Θ.
 • Τσιανάκα Ευθυμία – Ειρήνη, τέως προπτυχιακή φοιτήτρια  του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Τσικρίκης Νικόλαος, Ιστορικός, εξωτερικός συνεργάτης
 • Φαρμάκη Λουκία, προπτυχιακή φοιτήτρια  του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Χαρατσή Ιφιγένεια, ΕΤΕΠ του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.
 • Χριστοδούλου Χαρίκλεια, Λέκτορας του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ
 • Ψυχούλης Αλέξανδρος, Καθηγητής  του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ.