Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει εντατικό, πενθήμερο εργαστήριο με τίτλο "Multimedia Database as Narrative Mechanism" στον Βόλο από το Σάββατο 13 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης»".

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου, τους στόχους, τους συμμετέχοντες, τις ημερομηνίες, τις τοποθεσίες, τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη συμμετοχή δείτε το συνημμένο έγγραφο.