Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει την Ημερίδα «Πόλεις πολιτών στο μουσείο: ανθρωπολογικές και ιστορικές αναγνώσεις», στις 20-21 Μαρτίου 2015, στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου.

Δείτε το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων.