Κτήρια και χώροι στην πόλη

Στις τελευταίες δεκαετίες, οι δυναμικοί διαδραστικοί χάρτες, που έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τόσο το σύγχρονο όσο και το ιστορικό πρόσωπο μιας πόλης, έχουν αρχίσει να εντάσσονται στο εκθετικό πρόγραμμα πολλών σύγχρονων μουσείων πόλεων αποτελώντας έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Ο διαδραστικός χάρτης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη του Βόλου μέσα από μια εικονική περιήγηση σε διακριτά σημεία ενδιαφέροντος: τα ιστορικά κτίρια της πόλης, τα αρχαιολογικά σημεία ενδιαφέροντος, την πολεοδομική εξέλιξη, τις σύγχρονες υποδομές και ταυτόχρονα την ιστορία του λιμανιού και του σιδηροδρόμου. Σε κάθε στάση σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει συνοπτικές και αναλυτικές περιγραφές και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Επιπλέον, μπορεί να κινηθεί και αντίστροφα, από μια θεματική αναζήτηση σε περιοχές που τον ενδιαφέρουν (κατοικία, βιομηχανία, αρχαιολογικά μνημεία, κ.λπ.).