Βόλος - Μεσογειακά Δίκτυα

Το διαδραστικό έκθεμα «Βόλος – Μεσογειακά δίκτυα» έχει στόχο να αναδείξει αφενός την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Βόλου ως παραθαλάσσιας και βιομηχανικής πόλης και αφετέρου τη θέση της πόλης στο δίκτυο των παράκτιων μεσογειακών πόλεων.

Το έκθεμα παρουσιάζει το Βόλο σε ένα δίκτυο μεσογειακών πόλεων, συγκροτώντας παράλληλες αφηγήσεις είτε με πόλεις με τις οποίες ο Βόλος διατηρούσε στενές επαφές στο παρελθόν, είτε με άλλες με τις οποίες εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά στην εξέλιξη τους. Στόχος αυτής της συγκριτικής προσέγγισης είναι αναδειχθεί η σημασία της Μεσογείου γενικότερα και του Αιγαίου ειδικότερα ως ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος, ενός κόσμου που λειτουργεί ως ενοποιητικό πεδίο μετακινήσεων, οικονομικών ανταλλαγών και πολιτισμικών επαφών.