Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οργανώνουν συνέδριο με θέμα "Museums in Motion" στον Βόλο την 3η και 4η Ιουλίου 2015.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης»".

Δείτε: