Ηχοτοπία

Ο διαδραστικός χάρτης «Ηχοτοπία» αντλεί περιεχόμενο από μια πλούσια βάση ηχητικών δεδομένων του αστικού χώρου του Βόλου που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής. Με την καταγραφή 600 ηχοτοπίων στον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή αναδεικνύεται ο ήχος ως συστατικό στοιχείο της κατασκευής του τόπου. Οι καταγραφές ηχοτοπίων συνιστούν μία ευκαιρία άσκησης στη "διαρθρωμένη ακρόαση" (deep listening) για τον μουσειακό επισκέπτη που γίνεται συμμέτοχος στις ηχητικές διαστρωματώσεις της τοπικότητας, τις διακυμάνσεις και τις εντάσεις τους, τις κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις τους, τις κανονικότητες και τις τυχαιότητές τους.