Διαδραστικό χρονολόγιο

Το διαδραστικό έκθεμα «Χρονολόγιο της ιστορίας του Βόλου» δημιουργήθηκε για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου με στόχο να παρουσιάσει στους επισκέπτες την ιστορία της πόλης. Σε ερευνητικό επίπεδο, προτείνει μια διαφορετική οπτικοποίηση του ιστορικού χρόνου, μέσα από τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου χρονογραμμής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούνται συστήματα οπτικοποίησης της πληροφορίας (information visualization systems) που συνδυάζουν πολλαπλά ιστορικά στοιχεία και δεδομένα σε μία συνολική συμβολική χωρική αναπαράσταση. Το μοντέλο, με κεντρικό άξονα το χρόνο, επιχειρεί να οργανώσει με εναλλακτικούς τρόπους το ιστορικό περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, σε μία τρισδιάστατη διαδραστική δομή, η οποία διευκολύνει τη ‘διανομή’ και διάχυση της πληροφορίας σε πολυτροπικά (multimodal) και πολυχρηστικά (multi-user) διαδραστικά εκθέματα.