Τριδιάστατο μοντέλο

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε τριδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της συνοικίας των Παλαιών του Βόλου, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως αυτόνομο έκθεμα (περιήγηση εντός του μοντέλου με τη βοήθεια κατάλληλης πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας) όσο και ως υποδομή για την παραγωγή ή/και τροφοδότηση εκθεμάτων εντός και εκτός μουσείου.

Στο έργο αυτό, ερευνήθηκε και υλοποιήθηκε μία ευρύτερη και ανοικτότερη τεχνολογία του WebGL, κατά μία έννοια εξέλιξη του VRML/X3D με δυνατότητες οπτικοποίησης σε φορητές συσκευές χαμηλής υπολογιστικής ισχύος, ταμπλέτες και smartphones. Η υλοποίηση μπορεί να συνδεθεί με γεωχωρικά δεδομένα από embedded sensors ή απλά να λειτουργήσει με την ενεργή πλοήγηση του χρήστη.