Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης ISO 9001:2015
Escape Lab Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δύο βασικές κατευθύνσεις της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΠΕΟΤ είναι:

Α. Η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων και τεχνολογικών εργαλείων για έναν δημιουργικό μετασχηματισμό και αναπλαισίωση της προσέγγισης του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η διερεύνηση της σχέσης υλικού και ψηφιακού χώρου και της επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από την όσμωση των παραδοσιακών και νεώτερων τεχνολογιών αναπαράστασης εγκαθίσταται ένα νέο καθεστώς οπτικής συνείδησης και αντίληψης της πραγματικότητας.O σύγχρονος κάτοικος της πόλης αποκτά μια υβριδική χωρική εμπειρία, κινούμενος ταυτόχρονα μέσα στον φυσικό και τον ψηφιακό χώρο.

Β. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη, καταγραφή και δημιουργική αναπλαισίωση  του φυσικού, αστικού και ψηφιακού περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται και στην σύγχρονη στροφή της  αρχιτεκτονικής σκέψης προς μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση in situτου αστικού περιβάλλοντος ως σύνολο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, αναπαραστάσεων, τρόπων πράξης, συμπεριφορών και ερμηνευτικών πλαισίων.

2020-2023. Ανάπτυξη μιας προηγμένης, καινοτόμου και state-of-the-art υποδομής ψηφιακών εκπαιδευτικών παιγνίων απόδρασης (escape game), για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
2020-2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, διαδραστικού πλαισίου εξερεύνησης ποικίλων ταξιδιωτικών προορισμών με παιγνιώδη και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά.
2020-2022. Δημιουργία πολυμεσικής βάσης δεδομένων, σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας και πλατφόρμας πληθοπορισμού, αρχείο προφορικών μαρτυριών.
2018-2021. Το ερευνητικό έργο «Χρήση των μηχανών παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μοντέλου του όρους Ολύμπου σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας», αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση που συνδέει το όρος Όλυμπο με τον ψηφιακό σχεδιασμό και διερευνά τις σχεδιαστικές και αναπαραστατικές δυνατότητές νέων καινοτόμων εργαλείων κατά την κατανόηση και την αντίληψη ενός ψηφιακού γεωτοπίου ικανού να παρέχει περιηγήσεις, αφηγήσεις και πρωτότυπη χωρική εμπειρία. 
2018-2020. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στο να συνδυάσει τις πτυχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής έρευνας με πειραματισμούς πάνω σε νέες διαδικασίες σχεδιασμού, δηλαδή σκοπεύει να συνδέσει το ψηφιακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με σωματικές ανάγκες και ενσώματες προϋποθέσεις, αντιλαμβάνοντας αυτές τις συνθήκες ως ψυχοκοινωνικά και ψυχοσωματικά μοτίβα, είτε υλικά, ανατομικά είτε ορμονικά, σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις της νευροεπιστήμης.
2011-2015. Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Θαλής και αφορά την ιστορική και ανθρωπολογική μελέτη του αστικού φαινομένου στο Βόλο, την δημιουργία βάσεων δεδομένων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας της πόλης και των κατοίκων της και την παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ευρεία και δημόσια διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσω της δημιουργίας ενός μουσείου πόλης του Βόλου.
2011-2012. Η έρευνα επιδιώκει τη συγκρότηση ενός νέου μεθοδολογικού εργαλείου για τη συστηματική διερεύνηση των πολλαπλών ανακατασκευών της εικόνας της πόλης στην Ελλάδα, στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης.
2010-2011. Πιλοτική καταγραφή των γενικών ηχητικών ατμοσφαιρών που περιγράφουν την περιοχή των Παλιών, μια χαρακτηριστική περιοχή του Βόλου, με μεγάλη ποικιλία λειτουργιών.
2010-2011. Στόχος της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μιας «αρχιτεκτονικής ακουστικής τυπολογίας» , η ανάπτυξη δηλαδή ενός καταλόγου αναφορών που θα συγκεντρώνει υπάρχουσες παραδειγματικές ηχητικές καταστάσεις που θα παρέχουν εξαιρετική ηχητική άνεση ή ηχητικές ποιότητες. Ο κατάλογος αυτός έχει συλληφθεί ως ένας οδηγός σχεδιασμού και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης και ανάλυσης για τους σχεδιαστές.
1999-2008. Για μια δεκαετία (1999-2009) το ΕΠΕΟΤ, υπό την καθοδήγηση του Παντελή Λαζαρίδη, δημιούργησε το Αρχείο Στιγμιότυπων της Αστικής Ζωής που διακινούνται μέσα από την δορυφορική επικοινωνία και τον τύπο. Η καταγραφή και ψηφιακή επεξεργασία των στιγμιότυπων αυτών αποτέλεσε ένα μηχανισμό έρευνας και ψηφιοποίησης του εικονικού κόσμου, όπως αυτός προβάλλεται από τα μεγάλα κανάλια επικοινωνίας. Το αρχείο περιλαμβάνει εικόνες από την κοινωνία, το περιβάλλον, την τρέχουσα πολιτική και πολεμική επικαιρότητα κ.α. 
2005-2006. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Θυμάμαι: Μνήμες από την πόλη μου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το νέο Μουσείο της πόλης του Βόλου. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα παράδειγμα συμμετοχής καλλιτεχνών στη διαμεσολάβηση μεταξύ του μουσείου και τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους με στόχο τη δημιουργία ενός μουσείου του δρόμου σε εξέλιξη.
2002-2006. Το πρόγραμμα "Συμμετοχή των πολιτών στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό μέσω Ηλεκτρονικής Κατάρτισης"  ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που μελέτησε τη σχέση πολιτών και σχεδιασμού όπως αρχικά παρουσιάστηκε στην Χάρτα των Αθηνών (1934) και αναπροσαρμόστηκε στη νέα χάρτα που ενστερνίστηκε το ECTP (2003). Ανταποκρίθηκε με την άποψη ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων σε διαδικασίες δημόσιες διαβούλευσης χτίζει το κοινωνικό κεφάλαιο και ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών.
2002-2004. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων της οικονομίας, του πολιτισμού μιας κλειστής κοινωνίας όπως αυτής της Καρπάθου με εστίαση στην Όλυμπο. Εστίαση σε χαρακτηριστικά πρόσωπα και σε χαρακτηριστικά γεγονότα από την ζωή στην Κάρπαθο.
2001-2002. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων της οικονομίας, του πολιτισμού μιας κλειστής κοινωνίας όπως αυτής της Καρπάθου με εστίαση στην Όλυμπο. Εστίαση σε χαρακτηριστικά πρόσωπα και σε χαρακτηριστικά γεγονότα από την ζωή στην Κάρπαθο.