Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης
Ε.Π.Ε.Ο.Τ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πεδίο Άρεως, 38334, Βόλος

e-mail: lecad@arch.uth.gr
τηλ. επικοινωνίας: 24210 74261
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δύο βασικές κατευθύνσεις της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΠΕΟΤ είναι:

Α. Η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων και τεχνολογικών εργαλείων για έναν δημιουργικό μετασχηματισμό και αναπλαισίωση της προσέγγισης του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η διερεύνηση της σχέσης υλικού και ψηφιακού χώρου και της επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από την όσμωση των παραδοσιακών και νεώτερων τεχνολογιών αναπαράστασης εγκαθίσταται ένα νέο καθεστώς οπτικής συνείδησης και αντίληψης της πραγματικότητας.O σύγχρονος κάτοικος της πόλης αποκτά μια υβριδική χωρική εμπειρία, κινούμενος ταυτόχρονα μέσα στον φυσικό και τον ψηφιακό χώρο.

Β. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη, καταγραφή και δημιουργική αναπλαισίωση  του φυσικού, αστικού και ψηφιακού περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται και στην σύγχρονη στροφή της  αρχιτεκτονικής σκέψης προς μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση in situτου αστικού περιβάλλοντος ως σύνολο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, αναπαραστάσεων, τρόπων πράξης, συμπεριφορών και ερμηνευτικών πλαισίων.

Οι δύο αυτές βασικές κατευθύνσεις του ΕΠΕΟΤ υποστηρίζονται αλλά και τροφοδοτούν με τη σειρά τους δύο τομείς εφαρμογών του εργαστηρίου:

  • Τον τομέα της Τεκμηρίωσης με τη συγκρότηση, οργάνωση και μετα-επεξεργασία οπτικοακουστικών βάσεων δεδομένων
  • Τον τομέα της Εκπαίδευσης με την ανάπτυξη καινοτόμων χρήσεων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τεκμηρίωση

Ο τομέας της  τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την καταγραφή και οργάνωση των πολυτροπικών στοιχείων και βιωμάτων του περιβάλλοντος  σε βάσεις δεδομένων με στόχο την μετα-επεξεργασία τους. Στον τομέα αυτό εφαρμογών υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πεδίων έρευνας που υλοποιεί το ΕΠΕΟΤ, με βασική όμως εστίαση στα ακόλουθα:

  • Δημιουργία βάσης αστικών ηχοτοπίων του Βόλου
  • Ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου μοντέλου της πόλης του Βόλου που θα αποτελέσει το υπόβαθρο υποδοχής των διαφορετικών βάσεων δεδομένων και εργαλείο επικοινωνίας με τους δημότες του Βόλου.
  • Δημιουργία βάσης αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού για την μεταπολεμική αρχιτεκτονική και πόλη στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη μιας κωδικοποίησης περιγραφικών μετα-δεδομένων σχετικών με τα χωρικά, στυλιστικά και αφηγηματικά χαρακτηριστικά. Απώτερος στόχος η εκμετάλλευση των δεδομένων των βάσεων αυτών από δίκτυα locative media.

Στην κατεύθυνση μελέτης της πόλης του Βόλου, το ΕΠΕΟΤ συνεργάζεται συστηματικά με τον Δήμο Βόλου σε μια σειρά αντικειμένων μελέτης του αστικού περιβάλλοντος και πιο συστηματικά στο σχεδιασμό του μελλοντικού μουσείου της πόλης.

Τέλος, το ΕΠΕΟΤ καταγράφει συστηματικά την εκπαιδευτική διαδικασία, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΤΑΜ, δημιουργώντας αντίστοιχα αρχεία. Το αρχειακό αυτό υλικό αποτελεί επίσης αντικείμενο μετα-επεξεργασίας και ανατροφοδοτεί τον τομέα της εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση

Ο τομέας των εφαρμογών των τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της πληροφορίας στην εκπαίδευση καλύπτει τρία πεδία:

  1. Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΑΜ, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
  2. Το ΜΠΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» στο οποίο συμμετέχει το ΤΑΜ σε συνεργασία…
  3. Η συνεργασία σε εκπαιδευτικές εφαρμογές με άλλα τμήματα και εργαστήρια του ΠΘ
  4. Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Στον τομέα αυτό εντάσσεται η εκπόνηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών μελετών σε γνωστικά πεδία σχετικά με τους άξονες της ερευνητικής του δραστηριότητας με στόχο την απευθείας σχέση έρευνας και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, αναπτύσσονται μια σειρά εκπαιδευτικών συλλογικών εφαρμογών με στόχο την  διερεύνηση των τρόπων σύλληψης του βιώματος της πόλης βασισμένοι σε μια κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση και στην παράδοση της δημιουργικής πράξης. Η έμφαση στη δημιουργικότητα και την πράξη προκύπτει από την αποδοχή της θέσης ότι το βίωμα αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή ποιότητα της πραγματικότητας.

Οι εφαρμογές αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των προγραμμάτων σπουδών του ΤΑΜ, σε συνεργασία του ΤΑΜ με άλλα τμήματα του ΠΘ και στη συνεργασία με τμήματα άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

2011-2015. Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Θαλής και αφορά την ιστορική και ανθρωπολογική μελέτη του αστικού φαινομένου στο Βόλο, την δημιουργία βάσεων δεδομένων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας της πόλης και των κατοίκων της και την παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ευρεία και δημόσια διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσω της δημιουργίας ενός μουσείου πόλης του Βόλου.
2011-2012. Η έρευνα επιδιώκει τη συγκρότηση ενός νέου μεθοδολογικού εργαλείου για τη συστηματική διερεύνηση των πολλαπλών ανακατασκευών της εικόνας της πόλης στην Ελλάδα, στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης.
2010-2011. Πιλοτική καταγραφή των γενικών ηχητικών ατμοσφαιρών που περιγράφουν την περιοχή των Παλιών, μια χαρακτηριστική περιοχή του Βόλου, με μεγάλη ποικιλία λειτουργιών.
2010-2011. Στόχος της έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μιας «αρχιτεκτονικής ακουστικής τυπολογίας» , η ανάπτυξη δηλαδή ενός καταλόγου αναφορών που θα συγκεντρώνει υπάρχουσες παραδειγματικές ηχητικές καταστάσεις που θα παρέχουν εξαιρετική ηχητική άνεση ή ηχητικές ποιότητες. Ο κατάλογος αυτός έχει συλληφθεί ως ένας οδηγός σχεδιασμού και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης και ανάλυσης για τους σχεδιαστές.
1999-2008. Για μια δεκαετία (1999-2009) το ΕΠΕΟΤ, υπό την καθοδήγηση του Παντελή Λαζαρίδη, δημιούργησε το Αρχείο Στιγμιότυπων της Αστικής Ζωής που διακινούνται μέσα από την δορυφορική επικοινωνία και τον τύπο. Η καταγραφή και ψηφιακή επεξεργασία των στιγμιότυπων αυτών αποτέλεσε ένα μηχανισμό έρευνας και ψηφιοποίησης του εικονικού κόσμου, όπως αυτός προβάλλεται από τα μεγάλα κανάλια επικοινωνίας. Το αρχείο περιλαμβάνει εικόνες από την κοινωνία, το περιβάλλον, την τρέχουσα πολιτική και πολεμική επικαιρότητα κ.α. 
2005-2006. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Θυμάμαι: Μνήμες από την πόλη μου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το νέο Μουσείο της πόλης του Βόλου. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα παράδειγμα συμμετοχής καλλιτεχνών στη διαμεσολάβηση μεταξύ του μουσείου και τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους με στόχο τη δημιουργία ενός μουσείου του δρόμου σε εξέλιξη.
2002-2006. Το πρόγραμμα "Συμμετοχή των πολιτών στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό μέσω Ηλεκτρονικής Κατάρτισης"  ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που μελέτησε τη σχέση πολιτών και σχεδιασμού όπως αρχικά παρουσιάστηκε στην Χάρτα των Αθηνών (1934) και αναπροσαρμόστηκε στη νέα χάρτα που ενστερνίστηκε το ECTP (2003). Ανταποκρίθηκε με την άποψη ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων σε διαδικασίες δημόσιες διαβούλευσης χτίζει το κοινωνικό κεφάλαιο και ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών.
2002-2004. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων της οικονομίας, του πολιτισμού μιας κλειστής κοινωνίας όπως αυτής της Καρπάθου με εστίαση στην Όλυμπο. Εστίαση σε χαρακτηριστικά πρόσωπα και σε χαρακτηριστικά γεγονότα από την ζωή στην Κάρπαθο.
2001-2002. Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων της οικονομίας, του πολιτισμού μιας κλειστής κοινωνίας όπως αυτής της Καρπάθου με εστίαση στην Όλυμπο. Εστίαση σε χαρακτηριστικά πρόσωπα και σε χαρακτηριστικά γεγονότα από την ζωή στην Κάρπαθο.