Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης
Ε.Π.Ε.Ο.Τ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πεδίο Άρεως, 38334, Βόλος

e-mail: lecad@arch.uth.gr
τηλ. επικοινωνίας: 24210 74261
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο τομέας της τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την καταγραφή και οργάνωση των πολυτροπικών στοιχείων και βιωμάτων του περιβάλλοντος σε βάσεις δεδομένων με στόχο την μετα-επεξεργασία τους. Στον τομέα αυτό εφαρμογών υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πεδίων έρευνας που υλοποιεί το ΕΠΕΟΤ, με βασική όμως εστίαση στα ακόλουθα:

  • Δημιουργία βάσης αστικών ηχοτοπίων του Βόλου
  • Ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου μοντέλου της πόλης του Βόλου που θα αποτελέσει το υπόβαθρο υποδοχής των διαφορετικών βάσεων δεδομένων και εργαλείο επικοινωνίας με τους δημότες του Βόλου.
  • Δημιουργία βάσης αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού για την μεταπολεμική αρχιτεκτονική και πόλη στην Ελλάδα με στόχο την ανάπτυξη μιας κωδικοποίησης περιγραφικών μετα-δεδομένων σχετικών με τα χωρικά, στυλιστικά και αφηγηματικά χαρακτηριστικά. Απώτερος στόχος η εκμετάλλευση των δεδομένων των βάσεων αυτών από δίκτυα locative media.

Στην κατεύθυνση μελέτης της πόλης του Βόλου, το ΕΠΕΟΤ συνεργάζεται συστηματικά με τον Δήμο Βόλου σε μια σειρά αντικειμένων μελέτης του αστικού περιβάλλοντος και πιο συστηματικά στο σχεδιασμό του μελλοντικού μουσείου της πόλης.

Τέλος, το ΕΠΕΟΤ καταγράφει συστηματικά την εκπαιδευτική διαδικασία, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΤΑΜ, δημιουργώντας αντίστοιχα αρχεία. Το αρχειακό αυτό υλικό αποτελεί επίσης αντικείμενο μετα-επεξεργασίας και ανατροφοδοτεί τον τομέα της εκπαίδευσης.

2011-2012. Η έρευνα επιδιώκει τη συγκρότηση ενός νέου μεθοδολογικού εργαλείου για τη συστηματική διερεύνηση των πολλαπλών ανακατασκευών της εικόνας της πόλης στην Ελλάδα, στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης
2010-2011. Πιλοτική καταγραφή των γενικών ηχητικών ατμοσφαιρών που περιγράφουν την περιοχή των Παλιών, μια χαρακτηριστική περιοχή του Βόλου, με μεγάλη ποικιλία λειτουργιών.
Οπτικοακουστική καταγραφή της καθημερινής ζωής και ειδικών εκδηλώσεων (γιορτών, παρελάσεων, κλπ) στην πόλη του Βόλου και αλλού.
Το ΕΠΕΟΤ καταγράφει συστηματικά την εκπαιδευτική διαδικασία, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΤΑΜ, δημιουργώντας αντίστοιχα αρχεία. Το αρχειακό αυτό υλικό αποτελεί επίσης αντικείμενο μετα-επεξεργασίας και ανατροφοδοτεί τον τομέα της εκπαίδευσης.
Το ΕΠΕΟΤ καταγράφει συστηματικά τις διπλωματικές εργασίες του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του ΤΑΜ , δημιουργώντας αντίστοιχα αρχεία.