ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2010 - 2011

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γ.Παπακωνσταντίνου

Χρηματοδότηση:
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περιγραφή Σύνδεσμος

Γενική προσέγγιση αντικειμένου

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η περιγραφή πόλεων μέσα από το ηχητικό τους τοπίο και η παρουσίαση αυτής της καταγραφής με τρόπο εύχρηστο, ώστε να μπορεί ο «επισκέπτης» να σχηματίσει μια «ηχητική εικόνα» για την πόλη και τους κατοίκους της. Για την πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκε η περιοχή «Παλαιά» του Βόλου.

Στόχοι και Δυνητικοί χρήστες

Η δημιουργία ενός αρχείου με ήχους από αστικά τοπία του ελληνικού χώρου αποτελεί καινοτομία και ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες του επαγγελματικού οπτικοακουστικού χώρου.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών που μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο αρχείο.

Η ύπαρξη της βάσης δεδομένων θα επιτρέψει τη συνεχή επέκταση του έργου με ποικίλους τρόπους (είτε ηχογραφώντας τις 4 εποχές από τα ίδια σημεία, είτε ηχογραφώντας περισσότερα σημεία και περιγράφοντας τις πόλεις με περισσότερη λεπτομέρεια, είτε ηχογραφώντας περισσότερες πόλεις).

Περιγραφή πιλοτικής εφαρμογής

Η αρχική καταγραφή του ηχοτοπίου της περιοχής «Παλαιών» της πόλης του Βόλου θα περιλαμβάνει 2 ενότητες ήχων.

  1. Γενικά ηχοτοπία που περιγράφουν την περιοχή σε διάφορες ώρες της ημέρας και από διάφορα σημεία. Από αυτά θα ήταν θεμιτό να προκύψουν ένα ή περισσότερα time-lapse ηχοτοπία που περιγράφουν τη ζωή της πόλης σε ένα 24ωρο.
  2. Συγκεκριμένοι ήχοι με ακουστικό ενδιαφέρον αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος (π.χ. εσωτερικά ηχοτοπία σπιτιών, αυλών, φωταγωγών, κλπ σε ενδιαφέρουσες γειτονιές, πολυσύχναστοι χώροι, ιδιαίτερα γεγονότα).
  3. Πορείες στο χώρο κατοίκων της περιοχής που αφηγούνται τα προσωπικά τους βιώματα και αναμνήσεις (walkscapes).  

 

Καταγραφή ήχων:
Γιάννης Βογιατζής, Κινάν Ακάουι, Πέρσα Μήλιου

Επεξεργασία ήχου:
Νίκος Βαμβακάς

Βάση δεδομένων:
Γιώργος Καλαούζης

Συντονισμός:
Ιφιγένεια Χαρατσή

Οργανωτική και τεχνική υποστήριξη: 
Ελένη Πισπίρη

Εξωτερικός συνεργάτης:
Ηλέκτρα Βενάκη