Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης ISO 9001:2015
Escape Lab Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) ιδρύθηκε το 1999 ως εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) από τον καθηγητή Παντελή Λαζαρίδη. Το 2004 επανιδρύθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ).

Το εργαστήριο αποτελεί την θεμελιώδη μονάδα με την οποία υλοποιείται ως σήμερα η σύλληψη του ειδικού χαρακτήρα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Το Εργαστήριο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου διαπανεπιστημιακής έρευνας με άλλα πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντικείμενο και στόχοι

Τα αντικείμενα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η επεξεργασία μορφών παραδοσιακής και σύγχρονης επικοινωνίας και αξιοποίηση για την διδασκαλία, την έρευνα και την παραγωγή, η ανίχνευση, καταγραφή, επεξεργασία ανάπλαση και αναπαραγωγή της «εικόνας της καθημερινής ζωής» σε ιστορικά και σύγχρονα περιβάλλοντα (συγκρότηση οπτικοακουστικής βάσης δεδομένων, Εικονοθήκης και Ηχοθήκης, η παραγωγή εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαλείων και τεχνολογίας) για την βελτίωση της επικοινωνίας με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, φυσικό, ιδιωτικό, δημόσιο), η παραγωγή υλικού για την υποστήριξη της δια βίου εκπαίδευσης, η εργαστηριακή υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνίας των καλών τεχνών, της τεχνολογίας των πολυμέσων και της δυνητικής πραγματικότητας (virtual reality), η παραγωγή βίντεο, φιλμ, CDR, DVD, DVD-ROM, DAT, MD,MC κλπ.

Οι βασικοί άξονες ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΠΕΟΤ είναι:

 • Η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων και τεχνολογικών εργαλείων για έναν δημιουργικό μετασχηματισμό και αναπλαισίωση των πολυτροπικών βιωμάτων της πόλης και του περιβάλλοντος.
 • Η διερεύνηση της σχέσης υλικού και ψηφιακού χώρου και της επαυξημένης δραστηριότητας.
 • Η συγκρότηση, οργάνωση και μετα-επεξεργασία οπτικοακουστικών βάσεων δεδομένων
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων χρήσεων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Εξοπλισμός και Οργάνωση Χώρων

Ο εξοπλισμός του ΕΠΕΟΤ διαχωρίζεται, για λόγους πρακτικούς, σε τμήμα εικόνας και ήχου. Το τμήμα εικόνας βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου του ΤΑΜ ενώ οι εγκαταστάσεις του τμήματος ήχου βρίσκονται στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο υπόγειο του κτηρίου Χωροταξίας.

Το τμήμα εικόνας διαθέτει:

 • Προσωπικούς υπολογιστές, ψηφιοποιητές, εκτυπωτές, μικρού και μεγάλου φορμά καθώς και επαγγελματικό (broadcast quality) και ημιεπαγγελματικό εξοπλισμό λήψεων βίντεο (εξωτερικών λήψεων και λήψεων σε στούντιο).

 • Σύστημα επαγγελματικού ψηφιακού μοντάζ AVID, εξοπλισμό ελέγχου (control room) με κονσόλα μίξης βίντεο και ήχου.

 • Εξοπλισμό δυνητικής πραγματικότητας μερικής και πλήρους εμβύθισης με Head Mounted Displays, 3DOFtracker, 6DOFspacemice, DataGlove(DT12) και αντίστοιχο υλισμικό για παραγωγές.

Το τμήμα ήχου διαθέτει Στούντιο Ηχογράφησης 120 τ.μ. LIVE END/ DEAD END, το οποίο αποτελείται από ένα κύριο Control Room, ένα βοηθητικό Control room, το Recording room, το Μachine room και βοηθητικούς χώρους.

 • Κύριο Control Room: Χώρος 45 τ.μ. με ψηφιακό σύστημα εγγραφής Protools σε πλατφόρμα Macintosh με δυνατότητα εγγραφής 32ch ταυτόχρονα. Ψηφιακό controller χειρισμού ProControl 16ch με δυνατότητα επέκτασης.
 • Βοηθητικό Control Room: Χώρος 8 τ.μ. με ψηφιακό σύστημα εγγραφής της Mackie σε πλατφορμα Windows, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο χώρος και ως βοηθητικό recording booth.
 • Recording Room: Χώρος 45 τ.μ. διαμορφωμένος για ηχογραφήσεις κυρίως live από μικρά μουσικά σύνολα ή και μεγαλύτερα χορωδιακά. Διαθέτει πιάνο της Steinway MODEL A  καθώς και ενισχυτές οργάνων, mother keyboards και ηλεκτρονικά τύμπανα της ddrum.
 • Μachine Room: Χώρος 12 τ.μ. όπου βρίσκονται οι servers, τα interfaces των Protools καθώς και διάφορα περιφερειακά, παρελκόμενα κλπ.

Εξοπλισμός Studio Ήχου

 • Σύστημα ηχογράφησης: Protools
 • Ηχεία: Genelec, Dynaudio, M-Audio 5.1
 • Μικρόφωνα: AKG, Neumann, Schoeps, Shure
 • Προενισχυτές: Presonus, Drawmer
 • Synthesizers-Samplers: Kurzweil, Roland
 • Συσκευές αναπαραγωγής: DAT, MD, Compact cassette, Open reel tape ¼”

Για την κάλυψη εφαρμογών broadcast, field recording, και μέτρησης ακουστικού θορύβου το εργαστήριο διαθέτει φορητό εξοπλισμό.

 • Φορητοί εγγραφείς: Fostex, Tascam
 • Μικρόφωνα: Audio Technica, Shure, Sennheiser
 • Μετρητής θορύβου: 01db Solo

Eπίσης, το Εργαστήριο διαθέτει φορητό εξοπλισμό για κάλυψη αναγκών των φοιτητών.

Συνεργασίες

Δίκτυο Αριστείας στη Διαδραστική Τέχνη (PLEIAS)

Το Δίκτυο Αριστείας στη Διαδραστική Τέχνη αποτελεί την πρωτοβουλία τεσσάρων πανεπιστημιακών ερευνητικών εργαστηρίων από Ελλάδα και Γαλλία για την επέκταση των διμερών συνεργασιών σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή με το κωδική ονομασία PLEIAS(Peering Laboratories in Europe for Interactive Art Synergies) οργανώνει την πρώτη της συνάντηση στο Διεθνές Συμπόσιο για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA, στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι δύο:

 • Την δημιουργία μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων για την Διαδραστική Τέχνη
 • Την ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών, επιμελητών εκθέσεων και ερευνητών στην δημιουργία διαδραστικών καλλιτεχνικών παραγωγών.

Τα εργαστήρια που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή είναι τα εξής:

 • Laboratoire des Arts et Medias -LAM, Πανεπιστήμιο Παρίσι 1
 • Πανεπιστήμιο Παρίσι 8
 • LECAD- ΕΠΕΟΤ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Εργαστήριο Διαδραστικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Δίκτυο Συνεργασίας και Σχεδιασμού Συνεργατικών Πρακτικών

Το Δίκτυο συνεργασίας αυτό περιλαμβάνει τα εξής πανεπιστημιακά εργαστήρια:

 • Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 • Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Η συνεργασία των τεσσάρων εργαστηρίων έχει ως αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις και διασταυρώσεις όσον αφορά τα πεδία διεπιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής δράσης των τεσσάρων προαναφερθέντων Εργαστηρίων, τον από κοινού σχεδιασμό συνεργατικών πρακτικών και συνεργιών στο πεδίο όπου αλληλεπιδρούν επιστήμη, επικοινωνία, εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες και τέχνη.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή στοχεύει στις εξής δραστηριότητες:

 • τη διεπιστημονική διερεύνηση και μελέτη αντικειμένων που βρίσκονται στην τομή των ενδιαφερόντων των τεσσάρων Εργαστηρίων καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων και την παραγωγή πνευματικών προϊόντων,
 • την από κοινού ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιδοτούμενων από ελληνικούς ή διεθνείς φορείς,
 • την κατάρτιση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τον σχεδιασμό καθώς και την πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος,
 • την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια καθώς και πρωτοβουλιών υποστήριξης παραγωγής συνεργασιακών καλλιτεχνικών έργων,
 • την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού και φοιτητριών/φοιτητών, καθώς και τη συνεργασία στην επόπτευση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.