ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
2010 - 2011

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Νικολά Ρεμί

Χρηματοδότηση:
Επιτροπή Ερευνών ΠΘ

Περιγραφή Σύνδεσμος

Τις περισσότερες φορές, στις αρχικές φάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, δεν είναι δυνατό οι αρχιτέκτονες να αντιμετωπίσουν το θέμα της ακουστικής άνεσης. Ο λόγος είναι απλός: το πρότζεκτ πρέπει να είναι σχεδόν ολοκληρωμένο (προσδιορισμένο) ώστε να εφαρμοστούν υπολογισμοί ή προβλέψεις (όγκοι, τύποι υλικών, πάχος στοιχείων κατασκευής, κλπ). Επομένως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ειδικοί ακουστικής εφαρμόζουν ακουστικές διορθώσεις σε πρότζεκτ που έχουν συλληφθεί ή αποφασιστεί χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η ακουστική. Και όμως, στις αρχικές φάσεις σχεδιασμού, οι αρχιτέκτονες κάνουν (συνειδητά ή όχι) σημαντικές επιλογές που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις μελλοντικές ηχητικές ποιότητες του πρότζεκτ (όγκο, υλικά, κλπ). Οι προηγούμενες μελέτες μας έδειξαν ότι υπάρχει έλλειψη τεκμηρίωσης αναφοράς που θα βοηθήσουν τον αρχιτέκτονα από τα πρώτα στάδια του πρότζεκτ [1&2]. Μία λύση που μπορεί να υπάρξει είναι η ανάπτυξη καταλόγου αναφορών που θα συγκεντρώνει υπάρχουσες παραδειγματικές ηχητικές καταστάσεις που θα παρέχουν εξαιρετική ηχητική άνεση ή ηχητικές ποιότητες. Με άλλα λόγια, στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας «αρχιτεκτονικής ακουστικής τυπολογίας». Η μεθοδολογία της έρευνας αυτής έχει ήδη δοκιμαστεί σε προηγούμενες έρευνες και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε διαφορετικές και νέες συνθήκες [2].

Κάθε εξαιρετική ακουστική κατάσταση περιγράφεται από ακουστικές μετρήσεις, χωρική ανάλυση και περιγραφή της αντίληψης του χρήστη. Για την έρευνα αυτή θα επιλέξουμε πραγματικές εξαιρετικές ακουστικές καταστάσεις που συναντήσαμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Βόλο. Θα χρησιμοποιήσουμε συστήματα ακουστικών μετρήσεων και σύστημα ηχητικής εγγραφής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, μελέτες εφαρμογής και ακουστικές καταστάσεις θα ερευνηθούν από τους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα «Ακουστικός Σχεδιασμός» και «Ακουστικές Ατμόσφαιρες σε εσωτερικούς Χώρους», στη διάρκεια του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καταστάσεις αυτές θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν με τρόπο που να μπορούν να εφαρμοστούν και σε νέα πρότζεκτ.

Τελικό προϊόν: Ο κατάλογος αυτός έχει συλληφθεί ως ένας οδηγός σχεδιασμού και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης και ανάλυσης για τους σχεδιαστές. Στοχεύουμε στην έκδοση ενός βιβλίου με CDήχου καθώς και στη δημιουργία ιστότοπου για την δημοσιοποίηση σε ένα ευρύτερο κοινό τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας αυτή.