ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΓΩ
2002 - 2004

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παντελής Λαζαρίδης

Χρηματοδότηση:
Αναπτυξιακή βοήθεια DAC 170 ΕE, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Περιγραφή Σύνδεσμος

“Πολιτισμικό Δίκτυο ΑΡΓΩ”, Δράση 3  (Δημιουργία Εποπτικού Υλικού για την περιγραφή και προώθηση Τουριστικών Πακέτων), (ΕΕ, ΕΟΤ, D.A.C. Κωδ. 170), Επιστημονικός υπεύθυνος Παντελής Λαζαρίδης. Έχει δημιουργηθεί δικτυακός τόπος και διαδραστικό CD.