Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης
Ε.Π.Ε.Ο.Τ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πεδίο Άρεως, 38334, Βόλος

e-mail: lecad@arch.uth.gr
τηλ. επικοινωνίας: 24210 74261
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δίκτυο Αριστείας στη Διαδραστική Τέχνη (PLEIAS)

Το Δίκτυο Αριστείας στη Διαδραστική Τέχνη αποτελεί την πρωτοβουλία τεσσάρων πανεπιστημιακών ερευνητικών εργαστηρίων από Ελλάδα και Γαλλία για την επέκταση των διμερών συνεργασιών σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή με το κωδική ονομασία PLEIAS(Peering Laboratories in Europe for Interactive Art Synergies) οργανώνει την πρώτη της συνάντηση στο Διεθνές Συμπόσιο για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA, στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι βασικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι δύο:

 • Την δημιουργία μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων για την Διαδραστική Τέχνη
 • Την ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ καλλιτεχνών, επιμελητών εκθέσεων και ερευνητών στην δημιουργία διαδραστικών καλλιτεχνικών παραγωγών.

Τα εργαστήρια που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή είναι τα εξής:

 • Laboratoire des Arts et Medias -LAM, Πανεπιστήμιο Παρίσι 1
 • Πανεπιστήμιο Παρίσι 8
 • LECAD- ΕΠΕΟΤ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Εργαστήριο Διαδραστικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το Δίκτυο συνεργασίας αυτό περιλαμβάνει τα εξής πανεπιστημιακά εργαστήρια:

 • Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 • Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Η συνεργασία των τεσσάρων εργαστηρίων έχει ως αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις και διασταυρώσεις όσον αφορά τα πεδία διεπιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής δράσης των τεσσάρων προαναφερθέντων Εργαστηρίων, τον από κοινού σχεδιασμό συνεργατικών πρακτικών και συνεργιών στο πεδίο όπου αλληλεπιδρούν επιστήμη, επικοινωνία, εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες και τέχνη.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή στοχεύει στις εξής δραστηριότητες:

 • τη διεπιστημονική διερεύνηση και μελέτη αντικειμένων που βρίσκονται στην τομή των ενδιαφερόντων των τεσσάρων Εργαστηρίων καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων και την παραγωγή πνευματικών προϊόντων,
 • την από κοινού ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιδοτούμενων από ελληνικούς ή διεθνείς φορείς,
 • την κατάρτιση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τον σχεδιασμό καθώς και την πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος,
 • την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια καθώς και πρωτοβουλιών υποστήριξης παραγωγής συνεργασιακών καλλιτεχνικών έργων,
 • την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού και φοιτητριών/φοιτητών, καθώς και τη συνεργασία στην επόπτευση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.