ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ»
2013
Περιγραφή

12-13 Απριλίου 2013, Αμφιθέατρο Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οργάνωση: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Planetary Collegium I-Node, του Πανεπιστημίου του Πλύμουθ.

Θέμα του συμποσίου

Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν μια αφαιρετική διαδικασία οργάνωσης πληροφοριών, ένα δυνητικά ισχυρό σύστημα κατηγοριοποίησης που παρέχει ένα φάσμα επιλογών οπτικοποίησης, πλοήγησης και αναζήτησης. Παράλληλα, μια βάση δεδομένων αντιπροσωπεύει μια λογική οργάνωσης της γνώσης, ένα πρότυπο δόμησης της εμπειρίας μας που το αναδεικνύει σε πολιτιστική μορφή. Το συμπόσιο επανεξετάζει την έννοια της αφήγησης στο περιβάλλον μιας πολυμεσικής βάσης δεδομένων (κειμενική, εικονογραφική, κινηματογραφική, ηχητική).

Στην ψηφιακή εποχή, οι πολυμεσικές βάσεις δεδομένων και τα αφηγηματικά μέσα εμφανίζονται διασυνδεόμενες και συσχετιζόμενες στο πλαίσιο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (διαδίκτυο, πολυμέσα, δυνητική πραγματικότητα, γεωπροσδιοριζόμενα μέσα). Η πρόσβαση στην πληροφορία έχει γίνει κεντρική δραστηριότητα στην πλειονότητα των επιστημονικών κλάδων, ενώ η πλοήγηση στην πληροφορία και η ανάκτηση νοήματος από αυτή εγείρει θεωρητικά, παιδαγωγικά και αισθητικά ζητήματα. Η δημιουργία πολλαπλών διαδρομών μέσα στα δεδομένα και ο καθορισμός συνδέσεων μεταξύ των πεδίων της βάσης δεδομένων, δημιουργεί αφηγηματικά νήματα.

Ο σχεδιασμός των διεπαφών και η χρήση μεταφορών επιτρέπουν τη δημιουργία διαδραστικών ηλεκτρονικών αφηγήσεις. Η παραπάνω προβληματική αναδεικνύει και τους κύριους θεματικούς άξονες του Συμποσίου:

Το συμπόσιο προσέφερε το θεωρητικό πλαίσιο στο εργαστήριο με το ίδιο αντικείμενο που οργανώθηκε από το ΕΠΕΟΤ και το ΤΑΜ στο διάστημα 14 έως 17 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πρόγραμμα, το συνημμένο αρχείο και δείτε την αφίσα.

Συντονιστής:

Οργανωτική επιτροπή:

Διοικητική υποστήριξη:

Τεχνική υποστήριξη:

Βασικοί ομιλητές (Keynote Speakers):