24Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECAADE: COMMUNICATING SPACE(S)
2006
Περιγραφή Σύνδεσμος

Το 24ο Διεθνές Συνέδριο eCAADe οργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οργανωτές ήταν ο Βασίλης Μπουρδάκης και ο Δημήτρης Χαρίτος. Ο οργανισμός eCAADe (education and research in computer aided architectural design in Europe - εκπαίδευση και έρευνα στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην Ευρώπη) προάγει την εφαρμογή και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που σχετίζονται ευρύτερα με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην έρευνα και εκπαίδευση αρχιτεκτόνων και συναφών επαγγελμάτων. (http://www.ecaade.org/)

Ο οργανισμός έχει μέλη από όλη την Ευρώπη, οργανώνει ετήσια ένα διεθνές συνέδριο από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και το 2006 ήταν η πρώτη φορά που οργανώθηκε στην Ελλάδα. Υποβλήθηκαν 210 εκτενείς περιλήψεις άρθρων, αριθμός ρεκόρ για το συνέδριο και μετά από διαδικασία τριπλής ανώνυμης κρίσης από διεθνή ομάδα 55 κριτών, επιλέχθηκαν τα 135 άρθρα τα οποία και παρουσιάστηκαν στις 6-9 του Σεπτέμβρη στο Βόλο. Τα επιλεγμένα εικονογραφημένα άρθρα, εκδόθηκαν σε τόμο 928 σελίδων με την επιμέλεια των Β. Μπουρδάκη και Δ. Χαρίτου, συνοδευμένα από CD-ROM με τα πλήρη άρθρα σε ψηφιακή μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου τριάντα από τις περιλήψεις που υποβλήθηκαν είχαν γραφεί από Έλληνες ερευνητές είκοσι πέντε από τις οποίες τελικά παρουσιάστηκαν.

Παράλληλα με την οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου, ο οργανισμός eCAADeμαζί με τους αντίστοιχους οργανισμούς της Βόρειας Αμερικής (ACADIA) Νότιας Αμερικής (SIGRADI) και Αυστραλασίας (CAADRIA) και τον διεθνή οργανισμό CAADFutures διατηρεί και εμπλουτίζει μια σημαντική βάση δεδομένων με πλήρη καταγραφή των συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων των μελών, την CUMINCAD (http://cumincad.scix.net). Η onlineαυτή βάση αριθμεί 8000 άρθρα (με δυνατότητα εύρεσης λέξεων κλειδιών, συγγραφέων, κοκ). Η τελευταία αξιοσημείωτη δραστηριότητα των πέντε αυτών οργανισμών είναι η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Architectural Computing (http://www.architecturalcomputing.org/) το πρώτο επιστημονικό περιοδικό που καλύπτει αυτόν το συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης.

Η θεματολογία των συνεδριών κάλυψε ένα ευρύ πεδίο με έμφαση στα θέματα επικοινωνίας και χώρου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη προγραμματισμένη δομή, οι εισηγήσεις οργανώθηκαν στις κατωτέρω θεματικές ενότητες: